● İdeal Kalite Kültürü
● Stratejik Yön ve Kalite Kültürü Uyumluluğu
● Tasarım Düşüncesi ile Kalite Kültürü Tasarımı
● Bütünleşik Kalite Kültürü Tasarımı
● Novida 4E Dönüşüm Planlama