● Çeviklik Kültürü Tasarımı
● Yenileşim Kültürü Tasarımı
● Değer Zincirinde Çeviklik
● Kültürel Tasarım Fırsat Sahaları (Kaldıraçlar)
● İdeal Kültür Tasarımı
● Novida 4E Dönüşüm Planlama