A-VUCA (Hızlandırılmış-Kaygan, Belirsiz, Karmaşık ve Belirsiz) dünyasında, çeviklik artık bir seçenek değil; işletmelerin başarılı olmaları için bir zorunluluk halini aldı. Gerçek dönüşüm, strateji, operasyon ve kültürü, insanların davranışları ve zihniyetleri ile uyumlu hale getirendir.

Novhow® Kültürel Dönüşüm Atölye ve Programları, liderleri ve ekipleri insan davranışı ve zihniyetinin ayrıntılarına dalmak için donatarak, günün zorluklarını geleceğin zaferine dönüştürmek üzere ortak vizyon etrafında toplar.

Novhow® Kültürel Dönüşüm Atölye ve Programları ile bu dönüşümsel yolculuğa çıkın ve organizasyonunuzu temelinden yeniden kurgulayın.

Programlarımız üç temel ilke üzerine oturtulmuştur:

 1. Çeviklik, uyum sağlamayı, aşamalı sunumu ve birimler arası iş birliğini sağlar.
 2. Sistem Düşüncesi, bütünsel anlayışı, bağımlılıkları ve sürdürülebilirliği vurgular.
 3. Tasarım Düşüncesi, kullanıcı odaklı inovasyonu, iteratif problem çözme ve yaratıcılığı önceliklendirir.

Bu ilkeler, karmaşık zorlukları çözme yaklaşımımızın temelini oluşturmaktadır.

Programlarımız dört temel yöntem kullanmaktadır:

 1. İlk olarak, dinamik bir öğrenme ortamı yaratmak ve etkileşimli bir öğrenme deneyimi sunmak üzere Aktif Öğrenme yaklaşımından faydalanmaktayız.
 2. İkincisi, bireylere ve liderlere dönüşüm ve sürdürülebilir büyüme için gerekli olan değerli içgörüler ve sağlam bir temel sunmaktayız.
 3. Üçüncüsü, katılımcıları sinerji oluşturmayı, takım çalışmasını, inovasyonu ve etkinliği teşvik eden araç ve tekniklerle güçlendiririz.
 4. Son olarak, atölyeler, seminerler, danışmanlık oturumları ve değerlendirmeler aracılığıyla daha derin anlayış ve pratik becerileri geliştiririz, böylece etkili öğrenmeyi ve somut profesyonel büyümeyi sağlarız.

Biz, bütünsel kültür ve liderlik gelişimi için “Evrimsel” ve “Özelleştirilmiş” atölye ve programlar tasarlama ve sunma konusunda uzmanız.

“Evrimsel” programlarımız:

 1. Stratejik Liderlik Programı, stratejik düşünceye, liderlik becerilerini geliştirmeye ve dış ortamdaki değişiklikleri öngörmeye odaklanır.
 2. Çevik Liderlik Programı, çevik zihniyet, müşteri odağı ve operasyonel mükemmelliğe vurgu yapar.
 3. Dönüşümcü Liderlik Programı, kültürel uyumu, güvene dayalı ilişkileri ve etkili iletişimi önceliklendirir.
 4. İnovasyon Liderliği Programı ise, inovasyon düşüncesini ve baştan sona inovasyon süreçlerini geliştirmeyi, büyüme zihniyetini ve etkili inovasyonu teşvik etmeyi amaçlar.

Bu programlar birbirini tamamlamak üzere tasarlanmıştır ve liderlik ve kültür gelişimine kapsamlı bir yaklaşım oluşturmaktadırlar.

Çeşitli kültürel girişimlerin ve iş stratejilerinin başarılı uygulanmasını sergileyen Özelleştirilmiş Programlarımızdan gerçek yaşam örnekleri bulabilirsiniz. Örneğin:

 1. “Yüksek Performans Kültürü” programında, olağanüstü sonuçlar ve verimlilik elde etmek için çalışma ortamınızı nasıl dönüştüreceğinizi keşfedebilirsiniz.
 2. “Ekip Kültürünün Sinerjisi” programı, takımınızın iş birliği ve sinerji gücünü kullanarak hedeflerine ulaşmasını sağlar.
 3. “Katılımcılık Kültürünü Geliştirme” programı ile çalışan katılımını ve motivasyonunu artırabilir, daha yüksek elde tutma oranlarına ulaşabilir ve performansınızı yükseltebilirsiniz.
 4. “Yaratıcılık ve Tasarım Düşüncesi Kültürü” programı, yenilikçi düşünceyi ve yaratıcı çözümleri teşvik etmek için inovasyon ve tasarım metodolojilerini benimsemenizi sağlar.
 5. “Çeviklik Temelinde” programı, şirketinizin çevikliği temel değerlerine nasıl entegre edeceğini, pazar değişikliklerine ve müşteri taleplerine hızla nasıl uyum sağlayacağınızı kurgularsınız.
 6. “Kalite Yönetiminde Mükemmellik” programı, kalite kontrol ve yönetimini en etkili biçimde uygulamanızı sağlar.
 7. “Çeşitlilik ve Katılım Dönüşümü” programı, çeşitliliği ve kapsayıcı çalışma ortamlarını yaratma konusunda başarınızı artırır.
 8. “Kurumsal Kültüre Geçiş” programı, şirketlerin bir kültürden diğerine ya da kurumsal kültüre  sorunsuz bir şekilde geçmenizi destekler.
 9. “Yabancı Yönetici Kültürel Bütünleşme” programı ile yurtdışından gelen yabancı yönetici ve uzmanların, yerleşik ülke ve şirket kültürünüze hızlı entegre olmasını sağlar.
 10. “Koçluk Kültürünü Yerleştirme” programı ise, organizasyonunuzun yetenek geliştirme ve liderlik için koçluğu merkezi bir yaklaşım olarak benimsemesini sağlar.

Gerçek yaşam uygulamaları ve aktif öğrenme metotları ile beslenen atölye ve programlar, şirket kültürünü geliştirme ve stratejik hedeflere ulaşma konusunda değerli içgörüler ve ilham sunar.

NovHow® için program tasarımı, sunum ve bütünleştirme süreci birkaç aşamayı içermektedir:

 1. Keşif Aşaması: Bu başlangıç aşaması, organizasyonun ihtiyaçlarını ve zorluklarını derinlemesine anlamak için 1:1 görüşmeler, odak grupları ve değerlendirmeler yapmayı içerir.
 2. Modülün İnce Tasarımı: Bu aşamada, program içeriği, uygulamalar, değerlendirmeler, vakalar ve sıklık, belirli organizasyonel gereksinimlerle uyumlu olacak şekilde özelleştirilir.
 3. Modül Başlatma (Kick-Off) Etkinlikleri: Dinamik bir başlangıç oluşturmak ve tematik odaklamayı başlatmak için enerji veren buz kırma ve ekip egzersizleri kullanılır.
 4. Değerlendirmeler: Kişisel ve organizasyonel adaptasyon, kültürel entegrasyon, liderlik gelişimi, çalışan katılımı ve tematik yetkinliklerin ölçülmesi için bireysel, ekip, liderlik ve organizasyonel değerlendirmeler yapılır.
 5. Seminer ve Yönetici Araç Seti: Program, tanım, trendler, çerçeveler, yöntemler ve pratik iş araçları dahil kapsamlı bilgiler sunar. Bunlar, seçilen tematik odakla ilgili uygulama ipuçları ve örneklerle desteklenir.
 6. Özelleştirilmiş Atölyeler: Tema odaklı oturumlar, organizasyonel gündemlere uyacak şekilde özelleştirilir. Pratik ve ilgili öğrenme deneyimlerini sağlamak için modeller, araçlar, canlandırmalar, vakalar ve çoklu ortam öğeleri içerir.
 7. Etkileşimli Diyaloglar: Bu aşama, programın tematik odağını akran ya da takım koçluğu ve iş birliğine dayalı diyalog gibi yöntemlerle keşfetmeyi ve içselleştirmeyi içerir, aktif katılımı ve paylaşımlı öğrenmeyi teşvik eder.
 8. Tema Bütünleştirme: Son adım, tematik odakları günlük operasyonlara, ekip atamasına, geri bildirim toplamaya, iteratif gelişime ve sonraki modül için hazırlığa gömerek, program sırasında kazanılan öğrenme ve içgörülerin organizasyonun kültürünün ve operasyonlarının ayrılmaz bir parçası haline gelmesini sağlar.