● Operasyonel Mükemellikte Yüksek Performans Tasarımı
● İcraat Kültürü Tasarımı
● Gönüllü Katılım (Engagement) Tasarımı
● Ekip Gelişimi Döngüsü ve Liderlik Tasarımı
● Novida 4E Dönüşüm Planlama